Home > Professionals > Ondersteuningstips

 

Jonge mantelzorgers krijgen door hun mantelzorgtaken de nodige verantwoordelijkheden op hun schouders en komen in emotionele situaties terecht, die zorgen voor een grotere draaglast dan die van het gemiddelde opgroeiende kind. Het is daarom van belang om jonge mantelzorgers de juiste handvaten te bieden om hiermee om te gaan.

 

Wat kunt u voor jonge mantelzorgers betekenen?

 

Als professional kun je een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Wij zijn ons er echter van bewust dat in de huidige economische tijden in veel functies niet altijd ruimte is om 'neven cliënten' te helpen, maar bedenk dat ook de kleine dingen ten aanzien van de ondersteuning van jonge mantelzorgers vaak al heel veel voor hen kan betekenen. Vraag bijvoorbeeld af en toe eens aan de jonge mantelzorger hoe het met hem/haar gaat in plaats van de 'normale vraag',  die iedereen in de omgeving van de jonge mantelzorgers altijd al stelt: hoe gaat het met je vader, moeder, broer of zus? Hieronder een overzicht van deze kleine en grote ondersteuningstips:

 

 • Belangrijk is om te kijken naar de beschermende en de risicofactoren waar de jonge mantelzorgers  mee te maken heeft zoals beschreven in ‘Wat zijn jonge mantelzorgers?’. De beïnvloedbare factoren bieden aanknopingspunten voor preventie en ondersteuning. Hoe kun je als professional de beschermende factoren bevorderen zodat je de draaglast van de jonge mantelzorger vergroot? En de risicofactoren beperken? > informatie beschermende en risicofactoren

 

 • Probeer in het contact met het kind de mantelzorgsituatie niet te problematiseren, maar biedt een luisterend oor en spoor aan tot activeren. Veel jonge mantelzorgers zien hun situatie als 'normaal' of 'iets dat er gewoon bij hoort'. Zoek samen naar passende oplossingen en laat hierbij de regie bij de jonge mantelzorger, op die manier leert hij of zij zelfredzaam en minder afhankelijk te worden van anderen.

 

 • Kijk samen met de jonge mantelzorger wie er in zijn of haar omgeving kan helpen. Het sociaal netwerk speelt altijd een belangrijke rol bij kinderen. Er zijn vast mensen die kunnen helpen, want de jonge mantelzorger kan niet alles alleen. Denk hierbij aan huishoudelijke taken, ontspanning of een goede gesprekspartner.

 

 • Wees een luisterend oor voor de jonge mantelzorger en zorg er samen voor dat er meer ‘luisterende oren’ beschikbaar zijn. Laat het kind weten dat hij er niet alleen voor staat.

 

 • Help het kind met informatie zoeken over de ziekte of het probleem van het gezinslid. Het helpt kinderen als ze weten wat er aan de hand is en wat ze te wachten staat. Hier kan misschien degene die ziek is zelf informatie over geven, maar er is ook een hoop informatie op internet en in de bieb te vinden. Kijk ook eens in onze bibliotheek, daar hebben we enorm veel informatie (boeken, films, websites) die speciaal gericht is op de jonge mantelzorger.

 

 • Stimuleer de jonge mantelzorger om activiteiten buitenshuis te doen. Even uit de thuissituatie, lekker ontspannen.  Activiteiten waarbij het kind zich weer ‘op kan laden’. Bespreek deelname aan lotgenotencontacten, zodat het kind andere kinderen kan ontmoeten die ook opgroeien met zorg binnen het gezin. Belangrijk is om het kind te laten weten dat het absoluut niet egoïstisch is om even iets voor jezelf te gaan doen, maar dat het noodzakelijk is om het zorgen vol te kunnen houden. > naar agenda

 

 • Vergroot de competentie en sociale redzaamheid van het kind. Een positief en realistisch zelfbeeld is hiervoor erg belangrijk. Een kind heeft voldoende zelfvertrouwen nodig om sociaal redzaam te zijn. Het oefenen van diverse (sociale) vaardigheden en het creëren van succeservaringen dragen bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de jonge mantelzorger.

 

 • Ondersteun de (gezonde) ouder in de ouderrol. Opvoeden is een lastige taak, helemaal als je zelf ziek of beperkt bent of wanneer je ook een kind hebt met een ziekte of beperking. Hoe verdeel je je aandacht? Wat vertel je je kind wel en wat niet? Allemaal vragen waar ouders mee kunnen worstelen. Door de ouderrol te versterken beperk je de kans op of verminder je de parentificatie van het kind.

 

 • Versterk de relatie tussen ouder en kind. Stimuleer gezamenlijke activiteiten. Door de zorgsituatie thuis heeft de ouder vaak minder tijd voor de jonge mantelzorger. Richt je daarom op bevordering van de kwaliteit van de aandacht in plaats van de kwantiteit. Wanneer er een goede ouder-kind relatie is, zal er meer openheid zijn in het gezin en dus ruimte om vragen te stellen en je zorgen te uiten.

 

 • Heb oog voor de specifieke situatie van de jonge mantelzorger en wijs henzelf en/of ouders op de diverse ondersteuningsmogelijkheden. Mocht u vragen hebben over de ondersteuningsmogelijkheden die wij, maar ook andere organisaties bieden dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij zijn goed op de hoogte van de diverse ondersteuningsmogelijkheden buiten de ondersteuning die wij zelf bieden.

 

Casuïstiek kunt u altijd aan ons voorleggen, zodat wij mee kunnen denken over wat wenselijk zou zijn qua ondersteuning in de voor de betreffende jmz-er specifieke situatie. > contact

 

Activiteiten:  

Schmink & Circus       4-12 jr 
 

Cursussen:
Sammie en de schatkist; 4-8 jaar
Kind van cursus; 9-12 & 12-16 jaar
Brussencursus; 9-12 & 12-16 jaar

Samen Gamen; 7-12 jaar 

 • SIZ Twente Instagram
 • Wix Facebook page
 • YouTube Classic
 • Wix Twitter page

©2019 Stichting Informele Zorg Twente        Disclaimer  |  Sitemap  |  Privacy       

naar ANBI

   Stichting Informele Zorg Twente
   Deldenerstraat 22

   7551 AG Hengelo

   P. Postbus 1117
, 7550 BC Hengelo

   T. 085-7731720 of mobiele nummers
   E. jongemantelzorgers@siztwente.nl

   KvK te Enschede S-41028352

naar Mezzo
naar JMZ-Pro
naar Nationale Zorgvernieuwingsprijs
naar siztwente.nl