Home > Over onsSteun ons

 

De overheid trekt zich steeds verder terug ten aanzien van professionele zorg en hulpverlening. Dit betekent dat de burger steeds meer eigen oplossingen moet vinden voor problemen die ontstaan. Dat geldt ook voor mantelzorgers. Door versobering en in sommige situaties wegvallen van professionele zorgverlening komt er steeds meer druk op hen te liggen. Wij vinden het enorm belangrijk dat mantelzorgers goed ondersteund worden in de (soms zware) taak. Wilt u zelf of met uw bedrijf in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een steentje bijdragen aan onze mantelzorgondersteuning? Uw hulp is van harte welkom.

 

Goed besteed
Alle schenkingen in welke vorm of van welke omvang dan ook, zijn van harte welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar voor iedere schenking geldt: 100% van uw geld komt direct ten goede aan onze ondersteuning van mantelzorgers. Heeft u een specifiek doel voor ogen ten aanzien van uw donatie, dan is dit uiteraard ook mogelijk, we denken graag met u mee.

 

Vrijstelling
SIZ Twente  is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze stichting zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daarom in z’n geheel ten goede aan de ondersteuning van mantelzorgers.

Supportmogelijkheden

  • Steun ons met een eenmalige gift via ons rekeningnummer NL47RABO0126029369 ten name van Stichting Informele Zorg Twente te Hengelo o.v.v. JMZ.

  • Ook kunt u maatje van ons worden, wij vragen u dan ons jaarlijks met een vast bedrag van minimaal  € 25 euro te ondersteunen o.v.v. 'maatje van JMZ'. Als maatje wordt u geïnformeerd over onze activiteiten via onze digitale nieuwsbrieven, ontvangt u twee keer per jaar onze nieuwsbulletins en uiteraard onze jaarverslagen.

 

Meer weten?
Voor meer informatie of een afspraak kunt u altijd contact met ons opnemen, via telefoonnummer: 085-7731720 of jongemantelzorgers@siztwente.nl.

 

 

Activiteiten:  

Schmink & Circus       4-12 jr 
 

Cursussen:
Sammie en de schatkist; 4-8 jaar
Kind van cursus; 9-12 & 12-16 jaar
Brussencursus; 9-12 & 12-16 jaar

Samen Gamen; 7-12 jaar 

  • SIZ Twente Instagram
  • Wix Facebook page
  • YouTube Classic
  • Wix Twitter page

©2019 Stichting Informele Zorg Twente        Disclaimer  |  Sitemap  |  Privacy       

naar ANBI

   Stichting Informele Zorg Twente
   Deldenerstraat 22

   7551 AG Hengelo

   P. Postbus 1117
, 7550 BC Hengelo

   T. 085-7731720 of mobiele nummers
   E. jongemantelzorgers@siztwente.nl

   KvK te Enschede S-41028352

naar Mezzo
naar JMZ-Pro
naar Nationale Zorgvernieuwingsprijs
naar siztwente.nl