Informatie voor professionals

Home > Professionals

 

Op onze pagina voor professionals vindt u relevante informatie over de ondersteuning van jonge mantelzorgers voor beroepskrachten werkzaam in de welzijnssector, (jeugd)zorg of onderwijs. Alle kinderen die opgroeien met een langdurig ziek of beperkt gezinslid zijn jonge mantelzorger, de kans is dus groot dat u direct of indirect met deze doelgroep te maken heeft. Door de bezuinigingen en transities binnen zorg en welzijn speelt mantelzorg een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij, waardoor ook jonge mantelzorgers meer worden belast. Om hen de ondersteuningsmogelijkheden te bieden die zij verdienen, hebben we een gericht ondersteuningsaanbod ontwikkeld voor jonge mantelzorgers en ouders en stellen we ons aanbod graag open voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs.


Wat zijn jonge mantelzorgers?

JMZ’ers zijn kinderen die zich regelmatig zorgen maken om, soms zorg moeten missen en/of extra belast zijn met zorgtaken voor een ouder, broer of zus met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

 

Ons doel

Wij vinden het belangrijk om jonge mantelzorgers te ondersteunen, met de nadruk op belaste en zwaarbelaste jonge mantelzorgers, waarbij het gezin en de omgeving, het geluk en de eigen kracht centraal staan.


Onze visie 
 

Wij willen...

 • laagdrempelig zijn;

 • mantelzorg niet (bij voorbaat) problematiseren;

 • zo vroeg en concreet mogelijke ondersteuning bieden;

 • jonge mantelzorgers, ouders en omgeving actief betrekken;

 • beroepskrachten toerusten & informeren om het onder-steuningsbereik van jonge mantelzorgers zo groot mogelijk te maken.

Onze werkwijze

 

 

Het geluk, de eigen kracht en het systeem zijn de drie kernbegrippen, die in onze werkwijze een belangrijke rol innemen. Door opzoek te gaan naar behoeften en wensen van de jonge mantelzorger (geluksgericht) kunnen er concrete acties en doelen geformuleerd worden waaraan de jonge mantelzorger samen met de consulent kan gaan werken. Belangrijk hierbij is dat de regie bij de jonge mantelzorger ligt en hij/zij actief opzoek gaat naar haalbare acties en doelen (eigen kracht). Tevens speelt het systeem een belangrijke rol in onze werkwijze. In zowel de cursussen als het individuele ondersteuningsaanbod wordt onderzocht hoe de omgeving bij kan dragen aan het welzijn van de jonge mantelzorger.

Wat kunnen jonge mantelzorgers bij ons?

 

 • Deelnemen aan lotgenotenactiviteiten (in de vorm van leuke en gezellige ontspanningsactiviteiten);

 • Individuele ondersteuning krijgen van de consulenten JMZ;

 • Deelnemen aan onderstaande cursussen:

  • Brussencursus: cursus voor kinderen van 9-12 & 12-15 jaar met een bijzondere broer/zus;

  • KIVA-cursus: cursus voor jmz'ers van 9-12 & 12-15 jaar met een bijzondere vader of moeder;

  • Sammie en de schatkist: cursus voor kinderen van 4-8 jaar.
  • Samen gamen, samen spelen: cursus voor kinderen van 7-12 jaar samen met hun broer of zus met autisme.
  • JMZ Talk: 3 bijeenkomsten waar door middel van spel gepraat wordt over het thema jonge mantelzorgers. Voor de leeftijd van 8-16 jaar.
 • Gekoppeld worden aan een ervaringsmaatje, die weet hoe het is om op te groeien met zorg. Een ervaringsmaatje biedt o.a.  een luisterend oor, ondersteunt bij praktische zaken en is er voor de gezelligheid. Lees meer op www.ervaringsmaatje.nl

 

Wat kunnen wij voor ouders betekenen?

 

 • Informatie verstrekken over jonge mantelzorgers, zoals films, websites, en (voorlees)boeken voor jonge mantelzorgers. Deze zijn overzichtelijk per thema weergegeven in onze online JMZ-bibliotheek. Beschikbare materialen kunnen geleend worden;

 • Wij denken graag met u mee ten aanzien van al uw vragen rondom jonge mantelzorgers. Deze vragen kunnen heel praktisch zijn, maar wij kunnen bijvoorbeeld ook (waar nodig) een brugfunctie zijn tussen ouder en kind of een ondersteuningstraject voor uw kinderen opstarten/adviseren;

 • Onze collega's van de steunpunten mantelzorg in uw gemeente bieden ondersteuning aan 'volwassen' mantelzorgers. Zij staan u graag te woord over de mogelijkheden. Meer informatie hierover is ook te vinden op www.siztwente.nl.

 

Wat kunnen wij voor u als professional  betekenen?

 

Door de diverse bezuinigingen en de transitie/ WMO merken wij dat er steeds meer een beroep worden gedaan op het netwerk van de verzorgde. Dit betekent dat de mantelzorgers zwaarder belast worden en dat de behoefte naar ondersteuning blijft groeien. SIZ Twente heeft daarom besloten om het cursussen en individuele ondersteuningsaanbod voornamelijk te richten op deze groeiende groep (zwaar) belaste jonge mantelzorgers. Voor de overige groep jonge mantelzorgers die minder of licht belast zijn, willen wij onze kennis en expertise inzetten om collega professionals te voorzien van bruikbare informatie en tips. Op deze manier zal een zo groot mogelijke groep jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Wij denken daarom graag met u mee op zowel casuïstiekniveau als bij het vormgeven van het mantelzorgbeleid binnen uw organisatie. Mocht er binnen uw organisatie of team behoefte zijn aan meer informatie over de ondersteuning van jonge mantelzorgers dan kunt u hiervoor uiteraard altijd bij ons terecht.

Wie kan deelnemen?

Alle jonge mantelzorgers in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar uit ons werkgebied kunnen deelnemen aan onze activiteiten, voor zover: hij/zij zelf geen diagnose heeft ten aanzien van een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking of stoornis.


Wat is ons werkgebied?

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen.

 

Aanmelden/doorverwijzen


Meer weten, een casus bespreken of een jonge mantelzorger bij ons aanmelden? Neem gerust eens contact met ons op! Wij denken graag mee.

> naar aanmeldformulier

Voorwaarden per gemeente met betrekking tot ons aanbod:

Jonge mantelzorgers uit Twentse gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan onze (ontspanning)activiteiten.

Bij deelname aan onze cursussen en individuele ondersteuning kan het echter per gemeente verschillen of hier kosten aan verbonden zijn.

Dit heeft ermee te maken dat gemeenten zelf bepalen welke diensten zij van ons inkopen of niet. Voor de gemeenten Almelo en Enschede geldt dat er deelnemerskosten worden gevraagd voor cursussen en individuele ondersteuning.

Voor de overige gemeenten zijn er geen deelnemerskosten. ( Hengelo, Borne, Oldenzaal, Hof van Twente, Haaksbergen, Tubbergen en Dinkelland)

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 085 77 31 720 of mailen naar jongemantelzorgers@siztwente.nl.

Contact

 

Heeft u vragen, wilt u zich aanmelden voor onze mailinglijst of zoekt u meer informatie over jonge mantelzorgers of onze ondersteuning? Neem dan gerust eens contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel, mail of kom eens langs.

Stichting Informele Zorg Twente

Team Jonge mantelzorgers

Deldenerstraat 22

7551 AG Hengelo

 

P. Postbus 1117, 7550 BC Hengelo

T. 085 - 77 31 720

E. jongemantelzorgers@siztwente.nl

> naar contactfomulier

Activiteiten:  

Schmink & Circus       4-12 jr 
 

Cursussen:
Sammie en de schatkist; 4-8 jaar
Kind van cursus; 9-12 & 12-16 jaar
Brussencursus; 9-12 & 12-16 jaar

Samen Gamen; 7-12 jaar 

 • SIZ Twente Instagram
 • Wix Facebook page
 • YouTube Classic
 • Wix Twitter page

©2019 Stichting Informele Zorg Twente        Disclaimer  |  Sitemap  |  Privacy       

naar ANBI

   Stichting Informele Zorg Twente
   Deldenerstraat 22

   7551 AG Hengelo

   P. Postbus 1117
, 7550 BC Hengelo

   T. 085-7731720 of mobiele nummers
   E. jongemantelzorgers@siztwente.nl

   KvK te Enschede S-41028352

naar Mezzo
naar JMZ-Pro
naar Nationale Zorgvernieuwingsprijs
naar siztwente.nl