Informatie   
  voor ouders

Home > Ouders

 

In ons oudergedeelte informeren wij u over onze ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van 4 - 21 jaar.


Wat zijn jonge mantelzorgers?

JMZ’ers zijn kinderen die zich regelmatig zorgen maken om, soms zorg moeten missen en/of extra belast zijn met zorgtaken voor een ouder, broer of zus met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen.

 

Ons doel

Wij vinden het belangrijk om jonge mantelzorgers te ondersteunen, met de nadruk op belaste en zwaarbelaste jonge mantelzorgers, waarbij het gezin en de omgeving, het geluk en de eigen kracht centraal staan.


Onze visie 
 

Wij willen...

 • laagdrempelig zijn;

 • mantelzorg niet (bij voorbaat) problematiseren;

 • zo vroeg en concreet mogelijke ondersteuning bieden;

 • jonge mantelzorgers, ouders en omgeving actief betrekken;

 • beroepskrachten toerusten & informeren om het onder-steuningsbereik van jonge mantelzorgers zo groot mogelijk te maken.

 

Wat kunnen jonge mantelzorgers bij ons?

 

 • Deelnemen aan lotgenotenactiviteiten (in de vorm van leuke en gezellige ontspanningsactiviteiten);

 • Individuele ondersteuning krijgen van de consulenten JMZ;

 • Deelnemen aan onderstaande cursussen:
   

  • Brussencursus: cursus voor kinderen van 9-12 & 12-15 jaar met een bijzondere broer/zus;

  • KIVA-cursus: cursus voor jmz'ers van 9-12 & 12-15 jaar met een bijzondere papa of mama;

  • Sammie en de schatkist: cursus voor kinderen van 4-8 jaar

  • Samen gamen, samen spelen: cursus voor kinderen van 7-12 jaar samen met hun broer of zus met autisme.

  • JMZ Talk: 3 bijeenkomsten waar door middel van spel gepraat wordt over het thema jonge mantelzorgers. Voor de leeftijd van 8-16 jaar.

 • Gekoppeld worden aan een ervaringsmaatje, die weet hoe het is om op te groeien met zorg. Een ervaringsmaatje biedt o.a.  een luisterend oor, ondersteunt bij praktische zaken en is er voor de gezelligheid. Lees meer op www.ervaringsmaatje.nl

 

Wat kunnen wij voor ouders betekenen?

 

 • Informatie verstrekken over jonge mantelzorgers, zoals films, websites, en (voorlees)boeken voor jonge mantelzorgers. Deze zijn overzichtelijk per thema weergegeven in onze online JMZ-bibliotheek. Beschikbare materialen kunnen geleend worden;

 • Wij denken graag met u mee ten aanzien van al uw vragen rondom jonge mantelzorgers. Deze vragen kunnen heel praktisch zijn, maar wij kunnen bijvoorbeeld ook (waar nodig) een brugfunctie zijn tussen ouder en kind of een ondersteuningstraject voor uw kinderen opstarten/adviseren;

 • Onze collega's van de steunpunten mantelzorg in uw gemeente bieden ondersteuning aan 'volwassen' mantelzorgers. Zij staan u graag te woord over de mogelijkheden. Meer informatie hierover is ook te vinden op www.siztwente.nl.

 

Wie kan deelnemen?

Alle jonge mantelzorgers in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar uit ons werkgebied kunnen deelnemen aan onze activiteiten, voor zover: hij/zij zelf geen diagnose heeft ten aanzien van een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking of stoornis.


Wat is ons werkgebied?

Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal en Tubbergen.

 

Aanmelden


Meer weten, wilt u uw zoon/dochter bij ons aanmelden of wilt u opgenomen worden in onze mailinglijst? Neem gerust eens contact met ons op! Wij denken graag met u mee.

> naar aanmeldformulier

Voorwaarden per gemeente met betrekking tot ons aanbod:

Jonge mantelzorgers uit Twentse gemeenten kunnen kosteloos deelnemen aan onze (ontspanning)activiteiten.

Bij deelname aan onze cursussen en individuele ondersteuning kan het echter per gemeente verschillen of hier kosten aan verbonden zijn.

Dit heeft ermee te maken dat gemeenten zelf bepalen welke diensten zij van ons inkopen of niet. Voor de gemeenten Almelo en Enschede geldt dat er deelnemerskosten worden gevraagd voor cursussen en individuele ondersteuning.

Voor de overige gemeenten zijn er geen deelnemerskosten. ( Hengelo, Borne, Oldenzaal, Hof van Twente, Haaksbergen, Tubbergen en Dinkelland)

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 085 77 31 720 of mailen naar jongemantelzorgers@siztwente.nl.

Activiteiten:  

Schmink & Circus       4-12 jr 
 

Cursussen:
Sammie en de schatkist; 4-8 jaar
Kind van cursus; 9-12 & 12-16 jaar
Brussencursus; 9-12 & 12-16 jaar

Samen Gamen; 7-12 jaar 

 • SIZ Twente Instagram
 • Wix Facebook page
 • YouTube Classic
 • Wix Twitter page

©2019 Stichting Informele Zorg Twente        Disclaimer  |  Sitemap  |  Privacy       

naar ANBI

   Stichting Informele Zorg Twente
   Deldenerstraat 22

   7551 AG Hengelo

   P. Postbus 1117
, 7550 BC Hengelo

   T. 085-7731720 of mobiele nummers
   E. jongemantelzorgers@siztwente.nl

   KvK te Enschede S-41028352

naar Mezzo
naar JMZ-Pro
naar Nationale Zorgvernieuwingsprijs
naar siztwente.nl