Home > Professionals > Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

Komt u in uw dagelijkse werkzaamheden direct of indirect met jonge mantelzorgers in contact, dan kunt u bij ons informatie en handige tips vinden om jonge mantelzorgers de juiste ondersteuning te bieden. Hoe en wat wij voor u kunnen betekenen leest u hieronder.

 

Ons ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers

 

Lotgenotenactiviteiten
Tijdens de lotgenotenactiviteiten komen de jonge mantelzorgers samen voor een gezellige ontspanningsactiviteit. De activiteiten vinden plaats op diverse locaties binnen de regio en zijn toegankelijk voor alle jonge mantelzorgers binnen ons werkgebied. Tijdens de lotgenotenactiviteiten staan ontspanning, ontmoeting en uitwisseling centraal. Het is belangrijk dat de kinderen een leuke middag hebben waarin zij zich even geen zorgen hoeven te maken om de thuissituatie. Enkele voorgaande activiteiten zijn klimmen, speuren, bowlen, klompgolfen, koken, muziek maken en creatieve activiteiten. Tijdens de lotgenotenactiviteit wordt een kort kennismakingsspel gespeeld waarin de kinderen zich voorstellen en naar eigen behoefte iets vertellen over de mantelzorgsituatie. De activiteit is voor zowel de consulenten als de jonge mantelzorger een mooie manier om elkaar te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen.
> activiteitenoverzicht

 

Cursussen
Wij bieden diverse cursussen aan gericht op uitwisseling, psycho-educatie en vragen en wensen van de jonge mantelzorgers. Eveneens onderverdeelt in verschillende leeftijdsgroepen. Er zijn drie varianten binnen het cursusaanbod.

 

 • JMZ-cursus
  De JMZ-cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten waaronder 1 ouderbijeenkomst. Tijdens de JMZ-cursus wordt op een creatieve manier aandacht besteed aan het sociale netwerk, de eigen grenzen en wensen van de jonge mantelzorger. De groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen. De JMZ-cursus wordt voor drie verschillende leeftijdsgroepen aangeboden: 9-12 jaar, 12-15 jaar en 16-21 jaar. De spelvormen zijn aangepast op de belevingswereld van de jonge mantelzorger. Het kind zal een aantal gezellige spelmiddagen ervaren waarin het onderwerp jonge mantelzorger centraal staat.
  > eerstvolgende cursus

 • Brussencursus
  De brussencursus is bedoeld voor broers en zussen (brussen) van kinderen met een chronische ziekte, beperking of stoornis. In 9 bijeenkomst waarvan 1 ouderbijeenkomst komen de verschillende onderwerpen waar brussen tegen aan lopen aan bod. De brussencursus wordt georganiseerd voor de leeftijdsgroepen 9-12 en 12-15 jaar.
  > eerstvolgende cursus

 • Piep en de schatkist
  Tijdens de Piep-cursus neemt Piep de muis de deelnemers (4-8 jaar) mee op avontuur, waarbij zij hun schatkist gaan vullen met dingen die handig zijn als je opgroeit als jonge mantelzorger. We gaan samen verschillende spelletjes en activiteiten doen en ook praten we met elkaar over hoe het thuis gaat. Waar wordt jij boos, blij of verdrietig van? Wat vinden kinderen lastig en wat doe je dan? We komen veel te weten over elkaar en de kinderen herkennen vast een hoop. Aan het eind van de cursus zit de schatkist vol met tips voor thuis.De Piep-cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten voor de kinderen en één ouderbijeenkomst. De cursus wordt gegeven in de gemeenten Almelo, Hengelo en Oldenzaal. Kinderen uit deze gemeenten kunnen aangemeld worden via jongemantelzorgers@siztwente.nl of 085-7731720. Voor kinderen uit andere gemeenten worden eventuele nieuwe cursussen ingevuld op basis van vraag en lokale financieringsmogelijkheden. Om deze vraag inzichtelijk te krijgen, vragen wij om kinderen alvast bij ons aan te melden.
  > eerstvolgende cursus

Individuele ondersteuning

In maximaal 5 huis/kantoor-bezoeken kan er een individueel begeleidingstraject ingezet worden. Om jonge mantelzorgers die vastlopen of specifieke vragen hebben te ondersteunen is er een professionele methode (De mantelscan) ontwikkeld. De mantelscan helpt de jonge mantelzorger en de consulent om de mantelzorgsituatie, het netwerk en de vragen van de jonge mantelzorger in kaart te brengen. Deze methode is gebaseerd op de drie kernbegrippen geluk, eigen kracht en het systeem. Wanneer deze helder zijn kan samen gezocht worden naar passende interventies en acties binnen het gezin.
> meer informatie

Ervaringsmaatjes

Ervaringsmaatjes is een maatjesproject, waarin jonge vrijwilligers en stagiaires die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin, ondersteuning bieden aan jonge mantelzorgers. Vaak gaat veel aandacht en zorg uit naar het zieke of beperkte gezinslid, dat kan wel eens lastig zijn. Een ervaringsmaatje weet als geen ander hoe dat is en is er speciaal voor het kind zónder beperking. Een ervaringsmaatje biedt een luisterend oor, ondersteunt bij praktische zaken en is er voor de gezelligheid. Ook helpt hij of zij inzicht te krijgen in de eigen wensen en behoeften van de jonge mantelzorgers. Ervaringsmaatjes worden door de professionals van SIZ Twente getraind en begeleid.
> naar ervaringsmaatjes

Oog voor jonge mantelzorgers

 

Door de bezuinigingsmaatregelen van de overheid en de transitie/ WMO zal er in de toekomst steeds meer een beroep worden gedaan op het netwerk van de verzorgde. Dit betekent dat de mantelzorgers zwaarder belast worden en dat de behoefte naar ondersteuning blijft groeien. SIZ Twente heeft daarom besloten om het cursus en individuele -aanbod voornamelijk te richten op deze groeiende groep (zwaar) belaste jonge mantelzorgers. Voor de overige groep jonge mantelzorgers die minder of licht belast zijn, willen wij onze kennis en expertise inzetten om collega professionals te voorzien van bruikbare informatie en tips. Op deze manier zal een zo groot mogelijke groep jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden. De consulenten JMZ denken graag met u mee op zowel casuïstiekniveau als bij het vormgeven van het mantelzorgbeleid binnen uw organisatie. Mocht er binnen uw organisatie of team behoefte zijn aan meer informatie over de ondersteuning van jonge mantelzorgers dan kunt u hiervoor  uiteraard altijd bij ons terecht. Wij zullen ons de komende tijd verder gaan ontwikkelen op dit gebied. Ideeën en tips zijn uiteraard meer dan welkom.
> contact

Activiteiten:  

Schmink & Circus       4-12 jr 
 

Cursussen:
Sammie en de schatkist; 4-8 jaar
Kind van cursus; 9-12 & 12-16 jaar
Brussencursus; 9-12 & 12-16 jaar

Samen Gamen; 7-12 jaar 

 • SIZ Twente Instagram
 • Wix Facebook page
 • YouTube Classic
 • Wix Twitter page

©2019 Stichting Informele Zorg Twente        Disclaimer  |  Sitemap  |  Privacy       

naar ANBI

   Stichting Informele Zorg Twente
   Deldenerstraat 22

   7551 AG Hengelo

   P. Postbus 1117
, 7550 BC Hengelo

   T. 085-7731720 of mobiele nummers
   E. jongemantelzorgers@siztwente.nl

   KvK te Enschede S-41028352

naar Mezzo
naar JMZ-Pro
naar Nationale Zorgvernieuwingsprijs
naar siztwente.nl