Home > Professionals

 

Op onze pagina voor professionals vindt u relevante informatie over de ondersteuning van jonge mantelzorgers voor beroepskrachten werkzaam in de welzijnssector, (jeugd)zorg en het onderwijs. Wij bieden u informatie en handige tips, die kunnen bijdragen aan het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers binnen uw werkveld. Alle kinderen die opgroeien met een langdurig ziek of beperkt gezinslid zijn jonge mantelzorger, de kans is dus groot dat u direct of indirect met deze doelgroep te maken heeft. Door de bezuinigingen en aankomende transities binnen zorg en welzijn zal mantelzorg in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen, ook jonge mantelzorgers worden hierdoor meer belast. Om hen de ondersteuningsmogelijkheden te bieden, die zij verdienen hebben we een gericht ondersteuningsaanbod ontwikkeld voor jonge mantelzorgers en ouders en stellen we onze kennis beschikbaar voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs. Op deze manier hopen we een stevig fundament te leggen voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers binnen onze Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Tubbergen en Oldenzaal)! 

 

Activiteiten:  

Schmink & Circus       4-12 jr 
 

Cursussen:
Sammie en de schatkist; 4-8 jaar
Kind van cursus; 9-12 & 12-16 jaar
Brussencursus; 9-12 & 12-16 jaar

Samen Gamen; 7-12 jaar 

  • SIZ Twente Instagram
  • Wix Facebook page
  • YouTube Classic
  • Wix Twitter page

©2019 Stichting Informele Zorg Twente        Disclaimer  |  Sitemap  |  Privacy       

naar ANBI

   Stichting Informele Zorg Twente
   Deldenerstraat 22

   7551 AG Hengelo

   P. Postbus 1117
, 7550 BC Hengelo

   T. 085-7731720 of mobiele nummers
   E. jongemantelzorgers@siztwente.nl

   KvK te Enschede S-41028352

naar Mezzo
naar JMZ-Pro
naar Nationale Zorgvernieuwingsprijs
naar siztwente.nl